Vedfelt, Ole "Omedveten intelligens - vi vet mer än vi tror" KARTONNAGE/HÄFTAD

Denna bok tar upp de egenskaper, färdigheter och processer som försiggår i det omedvetna. Det omedvetnas funktioner förekommer i olika "processkanaler", t ex i förnimmelser, kroppsliga signaler, känslor, bilder, minnen, drömmar. De skilda kanalerna ger samma typ av input olika karaktär, en kroppslig sensation kan väcka minnen, aktivera ett komplex eller ge stoff åt en dröm. Det medvetna däremot är vant att behandla all information på ett begreppsmässigt och rationellt sätt.

Det är författarens tes att det omedvetna hos var och en av oss är ett överlägset "intelligent" system som dessutom har läkande krafter. Man kan närma sig det omedvetnas krafter med hjälp av avslappnad koncentration, meditation eller olika former av introspektion. Omedveten intelligens tar ett pedagogiskt helhetsgrepp på det omedvetna, med ett modernt systemtänkande i botten, författaren gör referenser till neurofysiologi och cybernetik, artificiell intelligens, filosofi, antropologi – och poesi.

Boken vill uppmana till ett nytänkande kring människans medvetande, perception och kommunikation – till ett både och-tänkande. Författaren visar att det finns en högre rationalitet, en större komplexitet som är tillgänglig för oss om vi öppnar oss för kroppens, drömmarnas och introspektionens kunskap.

Kartonnage/häftad, 379 sidor, Natur och kultur 2002-2003. Fint skick.

78 kr