Tungesvik, Hans Olav, "Mod att leva" KARTONNAGE

Allt fler känner sig utslitna. Går in i väggen, blir utbrända -- eller vilket ord vi nu väljer.

Den erfarne norske psykiatern Hans Olav Tungesvik vill hellre använda ordet urtappad, för att få oss att tänka på något som måste fyllas på igen. En eld som brinner ut blir bara aska, medan en urtappad bassäng kan fyllas upp på nytt. Ofta behövs hjälp för att att få slut på energiläckaget och öka flödet igen. Då kan vi få nytt mod att leva.

Hans Olav Tungesvik har även hjälpt människor som har upplevt sorg, övergrepp, ätstörningar eller varit med om olyckor. Här ger han oss sina reflektioner omkring alla dessa människors berättelser -- enkelt, klokt och varmt.

Om vi kan lära oss av andras erfarenheter kan vi kanske handla innan det är för sent.

Kartonnage, 161 sidor,m Libris 2002. Fint skick.

78 kr