Staal, Frits "Människan och mystiken" POCKET

Staal ägnar en hel bok åt att formulera mystik som en rationell verksamhet.

Pocket, 258 sidor, Aldus 1976. Fint skick.

48 kr