Sinkkonen, Jari "Till små pojkars försvar" HÄFTAD

Låt småpojkarna få leka krig, brottas och visa sin styrka, säger Jari Sinkkonen. Pojkarnas vilda lekar fyller en viktig funktion i deras utveckling. Att inte få leva ut de aggressiva känslorna i barndomen kan få negativa följder senare i levet. När pojkar viftar med sina svärd eller skjuter på varandra föreställer de sig inte krigets fasor utan det är ett spel med bestämda regler. Superhjältar som batman och H-man är för den lille rädde gossen någon att identifiera sig med, nåon som har lyckats bekämpa sin kastrationsångest och dödsskräck. Aggression kan ta sig positiva eller negativa uttryck, men den är ett sätt att kommunicera på och ingår som en naturlig del i pojkens utveckling till vuxen man. Sinkkonen illustrerar denna utvecklingsprocess med exempel från sin praktik, sin egen barndom, litteratur, film och opera. Hans analys av Knatte, Fnatte och Tjatte liksom Pelle Svanslös är både roande och tankeväckande, och han visar att hjälten Siegrfieds öden och äventyr i RIchard Wagners opera Nibelungens ring är en utmärkt beskrivning av en pojkes pubertet och mognad till man.

Häftad, 170 sidor, Forum 1993. Fint skick.

ENDAST ETT EX!

68 kr

34 kr