Praesto, Fredrik "Intuition - en bok om hur du utnyttjar dina dolda resurser" KARTONNAGE

Kan man använda sin intuition vid beslutsfattande? Är rationella beslut bättre än intuitiva? Faktum är att vi dagligen fattar en rad beslut som grundar sig på vår intuition. Boken tar upp en mängd spännande och intressanta aspekter av intuition och visar hur stor betydelse intuitionen har vid problemlösning, beslutsfattande m m.

Läs mer

Kan man använda sin intuition vid beslutsfattande? Är rationella beslut bättre än intuitiva? Faktum är att vi dagligen fattar en rad beslut som grundar sig på våra intuition.

Boken tar upp en mängd spännande och intressanta aspekter av intuition och visar på att intuitionen har stor betydelse vid problemlösning, beslutsfattande m m. Du får en rad aha-upplevelser men också många konkreta exempel och förslag på hur du kan utnyttja dina dolda resurser och "träna upp" din intuition så att du fattar rätt beslut vid rätt tillfällen. Några exempel ur innehållet:

- Framtidens viktigaste egenskap

- Att undvika katastrofer

- Intuitivt beslutsfattande

- Att lösa problem

- Att "känna av" människor

- Att påverka sig själv

Kartonnage, 192 sidor, Liber 1997. Fint skick.

78 kr