Perkins-Reed, Marcia "Framgång genom förändring" KARTONNAGE

Hur hanterar vi de krav som alla förändringar ställer på oss?Lär dig leva med en rörlig och dynamisk livskarta. Det innebär att du kan urskilja sex faser i en förändring: missnöje, kris, vision, handling och utvärdering. Har du däremot ett statiskt förhållningssätt till förändringar ser du bara de två första faserna.

Kartonnage, 296 sidor, Richters 1997. Fint skick. 2 ex finns.

68 kr