Ljungberg, Tomas, "Människan, kulturen och evolutionen - ett alternativt perspektiv" ENDAST 1 EX!

Människans psykiska fungerande har beskrivits mycket olika inom olika vetenskapliga områden. Att så är fallet är av fundamental teoretisk betydelse och måste betyda att respektive synsätt är behäftat med inskränkningar. I boken "Människan, kulturen och evolutionen - ett alternativt perspektiv" presenteras en ny övergripande teori för människans psykiska fungerande. I boken visas att om man tar hänsyn till att den moderna människan lever i en för henne helt onaturlig miljö, som hon tvingas att anpassa sig till psykiskt genom att förneka viktiga delar av sig själv, kan ett alternativt pussel läggas där all kunskap om människan faller på plats. Boken är teoretiskt inriktad men inleds med en genomgång av grundläggande begrepp inom psykodynamik, kognitiv psykologi och evolutionslära, varför den kan läsas utan speciella förkunskaper. I boken utlinjeras grunden för ett helt nytt synsätt på människan som äger mycket bred tillämpbarhet.

OM FÖRFATTAREN

Tomas Ljungberg, född 1951, är läkare och docent i farmakologi vid Karolinska institutet i Stockholm.

Han har arbetat med forskning på hjärnans funktion, både i Sverige och utomlands. Han disputerade 1978 vid Karolinska institutet på en avhandling om hur psykofarmaka påverkar hjärnans signalsubstanser. Han vidareutbildade sig tvärvetenskapligt på 1980-talet genom att studera etologi, där även studier i evolutionsteori ingick. Under 1990-talet arbetade han framför allt med beteendeforskning, både med apor och med förskolebarn, vid Stockholms universitet. Han arbetade då också på uppdrag av både Jordbruksverket i Sverige och EU med frågan om hur apor ska hållas i fångenskap för att de ska trivas.

De senaste åren har Ljungberg varit verksam inom psykiatrin, men även ägnat sig åt med forskning och utvecklingsfrågor. Han är steg 1-utbildad i kognitiv psykoterapi. Han har gjort flera längre resor till länder som inte har västerländsk kulturtradition, resor som till en viktig del ligger bakom det synsätt han utvecklat.

UPPDATERING AUGUSTI 2008 FRÅN FÖRLAGET:

Sedan boken "Människan, kulturen och evolutionen - ett alternativt perspektiv" skrevs har den kognitiva psykoterapin blivit mycket uppmärksammad och den har till viktiga delar kommit att ersätta psykodynamiskt baserad psykoterapi. Ett extra kapitel 14 har därför skrivits av Tomas Ljungberg och i detta förklaras kortfattad teorin bakom kognitiv psykoterapi. Denna uppdatering skickas kostnadsfritt som en PDF-fil och den kan rekvireras på adressen exiris@exiris.se. Den kan också laddas ner till och sparas på den egna datorn genom att klicka på länken: http://www.exiris.se/sys/scripts/goto.asp?cfg=3397&langid=1&linkid=2

Inbunden, 509 sid., Exiris 1991. Mkt fint skick/nyskick. DEFINITIVT SLUT HOS FÖRLAG I INBUNDEN FORM, ENDAST 1 EX!

198 kr