Kübler-Ross, Elisabeth, "Samtal inför döden" KARTONNAGE

"Boken är inte tänkt som en lärobok om hur man sköter döende patienter, inte heller är den avsedd att vara en fullständig undersökning av döendets psykologi. -Den är helt enkelt en redogörelse för ett nytt tillfälle att koncentrera uppmärksamheten på patienten som en mänsklig varelse".

Kartonnage, Bonniers 1987, 206 sid. Fint skick. Omslaget skiljer sig från bilden.

68 kr