Jung, Carl G, "Människan och hennes symboler" INBUNDEN (Svart laminerat omslag)

En oumbärlig klassiker. Detta är det enda arbete där den store schweiziske psykoanalytikern, Carl Gustav Jung, populärt klargör sin teori om symbolernas betydelse - i synnerhet drömsymbolernas. Boken har tillkommit i nära samarbete mellan Jung och hans närmaste lärjungar.

Mötet med det omedvetna är det stora inledande kapitlet, skrivet av Jung själv kort före hans död i juni 1961. Det omfattar en tredjedel av boken och ger en lättillgänglig och fängslande framställning av Jungs syn på det omedvetna, en syn som avsevärt skiljer sig från hans lärofaders, Sigmund Freuds. Inledningsvis förklarar Jung vad han menar med "symboler". Han visar hur drömmarna symboliskt varnar och vägleder oss i vårt liv och hur de ofta gör det genom "arketyperna", med vilka Jung avser urgamla föreställningar som är gemensamma för mänskligheten. Jung ser i det omedvetna en mäktig reservoar på både gott och ont, ur vilken människan öser när hon formar sin föreställningsvärld.

Jungs medarberare Marie-Louse von Franz, Joseph L. Henderson, Jolande Jacobi och Aniela Jaffé utvecklar hans tankar närmare i de fyra följande kapitlen: "Gamla myter och moderna människor", "Individuationsprocessen", "Symboler i bildkonsten" och "Symboler tolkade vid individuell analys". Över 500 illustrationer kompletterar texten och utgör en "fortlöpande kommentar" till Jungs tankar. Bilderna visar drömmarnas natur och deras uppgift, tränger in i den moderna och uräldriga konstens symbolik och klargör den psykologiska innebörden av vardagens små händelser.

Inbunden med illustrerade laminatpärmar, 320 sid, Forum 1992, över 500 illustrationer. Massor av fotografier. Fint skick. Omslaget skiljer sig lite från bilden. Fint skick.

148 kr