Johansson, Thomas "Makeovermani" HÄFTAD

Hur ska vi se på det stora utbudet av psykoterapi, bantningsmetoder, livsstilsgurus och underhållningspsykologi? Finns det en risk för att de som ska hjälpa faktiskt bidrar till att skapa förvirring och kaos? Vad är det som präglar dagens identitetsskapande?

Den här boken är skriven i gränslandet mellan sociologi, psykologi, socialpsykologi och psykoterapi. En av utgångspunkterna har varit att undersöka hur ett fenomen som Dr Phil och program som Extreme Makeover har kunnat få så stort genomslag i västvärlden. Ett syfte med min bok är att sätta in dessa fenomen i ett större socialt och kulturellt sammanhang.

Del ett av boken ägnas åt själens problem och handlar bland annat om den utbredda självhjälpskulturen.

Den andra delen av boken fokuserar frågor som rör kropp, hälsa och livsstil. Den nya fitness- och hälsokulturen utgör i många avseenden ett komplement till populärpsykologi och psykoterapi och det finns en rad viktiga beröringspunkter mellan dessa kulturella fenomen. Jag följer här spåren från bantningslitteraturen fram till dagens ökade intresse för plastikkirurgi. På vägen gör jag också ett nedslag i fitness- och träningskulturen. Tanken att vi idag kan göra om oss är vägledande för min undersökning.

Den tredje delen ägnas åt att dra ihop trådarna. På vilket sätt handlar detta om en ny kulturell process? Hur påverkas människors identiteter och vardagsliv?

Häftad, 240 sidor, NoK 2006. Lätt fuktskadad och hundöron. ENDAST ETT EX!

58 kr