Hellertz, Pia & Lars-Eric Uneståhl "Personlig utveckling genom mental träning" HÄFTAD

Denna bok är skriven av Pia Hellertz med förord av Lars-Eric Uneståhl. Pia är universitetslektor vid Örebro Universitet men ansvarar också för PM-rättningen vid Skandinaviska Ledarhögskolan. I boken skildras med många exempel vad som brukar hända när man börjar träna mentalt.

Häftad, 170 sidor, 2002. Fint skick.

68 kr