Gillberg, Christoffer "Autism och autismliknande tillstånd hos barn, ungdomar och vuxna"

Autism är en funktionsnedsättning som tilldrar sig allt större intresse. Under de senaste åren har det utkommit en rad böcker som skildrar funktionsnedsättningen och som ger råd till de drabbade och deras familjer

Här görs en sammanfattning av vad vi i dag vet om autism och autismliknande tillstånd som DAMP och Aspergers syndrom. Symtomen beskrivs, den omdebatterade frågan om orsaker tas upp och behandlingsformer redovisas. Likaså behandlas behovet av specialpedagogik för barn med autism.

När den första upplagan av denna bok kom ut 1988 hälsades den som ett blivande standardverk. Denna tredje upplaga har uppdaterats vad gäller forskningsresultat och referenser.

Boken riktar sig till alla som kommer i kontakt med barn med speciella behov, verksamma inom skola, specialpedagogik, vård och omsorg.

Tredje reviderade utgåvan

Christopher Gillberg är professor i barn- och ungdomspsykiatri samt handikappforskning vid Göteborgs universitet. Han är överläkare och chef för Barnneuropsykiatriskt centrum i Göteborg. Sedan många år har han arbetat med forskning och klinisk verksamhet med barn med autism och liknande tillstånd. Han betraktas som en av världens ledande auktoriteter på området.

Kartonnage, 216 sidor, Natur och Kultur 2000, tredje reviderade upplagan. Nyskick.

128 kr