Frostegren, Louise Minerva, "Förstå dina känslor: Att läka sig inifrån" KARTONNAGE

Vi människor har tillgång till en lång rad känslor - allt mellan hat och kärlek, mellan sorg och glädje, mellan munterhet och förtvivlan....men hur många av oss tillåter oss att känna och uppleva dem alla?

Redan som små barn fick vi veta att vissa känslor var mindre bra, dåliga eller t o m farliga. För att bli älskade lärde vi oss då att förneka och förtränga dem.

Louise Frostegren, som har skrivit den här boken, betonar hur oerhört viktigt det är att vi tillåter alla våra känslor att finnas och att vi accepterar att vi har dem. Bara den som har kontakt med alla sidor av sig själv, skuggsida som solsida, kan växa och mogna som människa och därmed finna harmoni och balans i tillvaron.

FÖRSTÅ DINA KÄNSLOR ger en praktisk och kärleksfull vägledning i hur man befriar sig från känslomässiga bördor, skuldkänslor och falsk trygghet. Genom olika övningar får man tips om hur man kan läka sig själv, finna inre styrka och livsglädje. Boken handlar också om hur man skapar ett meningsfullt liv och sanna relationer med andra människor. Varje kapitel illustreras med en dröm.

Louise Minerva Frostegren, fil kand, som studerat drömkunskap och alternativa behandlingsformer både i Sverige och utomlands, har sedan 1981 skapat och lett kurser och seminarier i självkännedom, självförtroendeträning, drömkunskap och livskunskap. Med sin vishet, ömsinthet och rakhet har hon, både i grupp och enskilt, visat många människor vägen till en ny och djupare syn på livet, ofta med omvälvande positiva resultat.

Kartonnage, 166 sidor, ICA bokförlag 2000. Fint skick.

68 kr