Fredin, Ingrid "Poul Bjerres livssyn, mänsklig helhet" INBUNDEN

Poul Bjerres livsgärning, belyst av hans många skrifter, präglades av en målmedveten människokännedom, som utvecklades av hans mångsidiga begåvning till en psykologisk vetenskap av stor betydelse. Hans både intuitiva och empiriska aktivitet i gärning och i skrift mötte dock sedvanligt motstånd från medicinare och andra ensidigt skolade experter. Först under vårt 70-tal har den internationella litteraturen om människans psykiska kärnproblem, vilka blivit allt starkare förnimbara under teknokratins våldsamma framfart över naturen och människan, fått inslag av sådana avgörande mänskliga insikter som Poul Bjerre på sin tid ville medvetandegöra.

Inbunden, 133 sidor, Bernces 1976. Fint skick med dedikation från författaren. ENDAST ETT EX!

68 kr