Alberoni, Francesco "Avund" HÄFTAD

Avunden är något vi alla har erfarenhet av. När vi svenskar beskriver den typiska svensken, så är den oftast nämnda egenskapen just avundsjukan. Francesco Alberoni hävdar att avunden har sina rötter i två grundläggande mänskliga drag: våra begär att vara som andra och ha det som andra har samt vårt behov av att jämföra oss med andra för att veta vad vi själva är värda. Alberoni diskuterar frågor som: Vem eller vad avundas vi? Finns det en god form av avund? Hur förhåller sig avunden till rättvisan? Är avunden konservativ eller revolutionär? Kan avunden övervinnas?

Häftad, 220 sid., Bokförklaget Korpen 1991. Fint skick.

48 kr