Fast, Julius "Kroppsspråket" KARTONNAGE/HÄFTAD

Kroppen har ett eget språk - kroppsspråket. Vet du hur mycket du avslöjar om dig själv bara genom din kroppshållning? Vet du vad dina rörelser, dina åtbörder och din mimik berättar om dig? Förstår du vad andra människor säger när de, medvetet eller omedvetet, använder kroppsspråket? Kroppen kan inte ljuga, den avslöjar våra innersta hemligheter!

Denna bok ger intressanta och avslöjande inblickar i kroppsspråket och pekar på sådant som vi alla kan dra nytta av och använda. Du har talat det icke-verbala kroppsspråket i hela ditt liv och andra har talat det men kanske utan att någondera förstått det. Nu kan du börja använda det medvetet och samtidigt kan du förstå vad andra människor säger på detta språk.

Julius Fast är en amerikansk akademiker och författare. Han har tidigare bland annat skrivit en populärvetenskaplig bok om människans sexuella gensvar.

Kartonnage/häftad, Forum 1983, 164 sidor. Fint skick.

68 kr