Erickson, Juliet, "Konsten att övertyga andra och få som du vill" POCKET

En handbok i konsten att kommunicera. Författaren presenterar tekniker och metoder för hur man säljer in en idé. Här får man bl.a. lära sig att strukturera och presentera ett budskap, göra sin presentation så övertygande som möjligt, bemöta olika typer av människor, utnyttja kroppsspråk och ställa de rätta frågorna.

Pocket, 237 sid., Damm förlag 2006. Fint skick, ENDAST ETT EX!

38 kr