Csíkszentmihályi, Mihály, "FLOW - den optimala upplevelsens psykologi" POCKET

Flow, eller flöde, är den känsla vi har när allting fungerar som det ska, när allting stämmer, när vi står för utmaningar som vi vet att vi klarar av. Efteråt, när vi ser tillbaka på en sådan episod, säger vi: ”Då var jag lycklig!”

Mihaly Csikszentmihalyi har ägnat en stor del av sitt liv åt att undersöka de positiva sidorna av livet, de friska, konstruktiva reaktionerna på svårigheter och vad det är som gör människor lyckliga. Han har gett ordet flow, eller flöde, en speciell innebörd och beskriver här hur vi själva med övning och ihärdighet kan lära oss den konst som ett litet antal människor tycks vara begåvade med från födelsen: förmågan att skapa sin egen lycka oberoende av de yttre omständigheterna. Medan de flesta psykologer och psykiatrer har ägnat hela sin uppmärksamhet åt det sjukliga och onormala, är Csikszentmihalyi en av de mycket få som tagit sig an att undersöka det friska och normala 1; och hur vi förblir friska och normala!

Översättning Göran Grip

Förord av Georg Klein

Pocket, 344 sid., NOK pocket 1997,  en aning gulnad inlaga, i övrigt mycket fint skick. ENDAST ETT EX!

38 kr