Crafoord, Clarence, "Platser för vårt liv" INBUNDEN, ENDAST 1 EX!

Människans psykologiska utveckling beskrivs i den här boken ur ett nytt och annorlunda perspektiv. Framställningen tar sin utgångspunkt i det faktum att vi har en plats inom oss för våra erfarenheter och för våra relationer till människor omkring oss. Här och var finner vi yttre platser som står i en speciell förbindelse med vårt inre. I boken får vi följa ett par människors öden genom viktiga platser i deras liv. En särskild plats intar symboliseringsförmågan och förståelsen för språk och kultur som författaren kallar förvandlingens plats – en plats mellan det inre och yttre området.

Författaren riktar kritik mot en samhällsplanering som tar alltför liten hänsyn till psykologiska lärdomar och i stället styrs av kortsiktiga ekonomiska överväganden. Boken gör inte anspråk på att ge någon fullständig framställning av en ”platsens utvecklingspykologi” utan tjänar främst som en lättillgänglig illustration till ett betydelsefullt och komplicerat psykoanalytiskt teoribygge.

Inbunden, Natur och Kultur 1997. 246 sid., namnad i övrigt mycket fint skick. ENDAST 1 EX! Omslagets layout skiljer sig en aning från bilden.

88 kr