Comfort, Alex, "Goda år - en uppslagsbok om åldrandet" ENDAST 1 EX!

Att åldras - att bli gammal- känns svårt för de flesta människor därför att vi har en mängd fördomar och förutfattade meningar om åldrandet. Alex Comfort manar till kamp mot våra ingrodda föreställningar om hur man ska vara på äldre dar. Den här boken vänder sig inte bara till dem som nu är gamla. Den är en väckarklocka för unga och gamla. De som ännu inte hunnit till pensionsåldern måste få klart för sig vad som väntar dem, om de inte gör någonting. I ca. åttio artiklar i alfabetisk ordning - t.ex. alkohol, döden, flygning, husdjur, intelligens, motion, rynkor, rökning, sex, utbildning - visar Comfort på alternativ till den bild som vi vanligen har av åldrandet.

Inbunden, 184 sid., Forum 1980. Fint skick, ENDAST 1 EX!

68 kr