Björkhem, John "Livet och människan - en bok om själavård" HÄFTAD

"De ofta ömtåliga ämnena behandlas på ett fint och vidsynt sätt, som gör att denna bok om själavård själv blir ett stycke själavård."

Björkhem föddes i Jämshög, Blekinge i en lantbrukarfamilj och fick som studiebegåvad och teologiintresserad börja på Fjellstedtska skolan i Uppsala där han tog studentexamen 1931.[1] Under 1930-talet blev han intresserad av hypnosens möjligheter. Han uppges ha hypnotiserat ca 1 500 personer experimentellt fram till sin doktorsavhandling i psykologi "De hypnotiska hallucinationerna" (1942). Dessförinnan hade han 1940 doktorerat i teologi med en religionspsykologisk och religionshistorisk undersökning av mystikern Antoinette Bourignon (1616-1680). Björkhem gifte sig 1940 med Dagny, född Antonsson, och de fick fem barn, däribland sönerna Ingemar, professor i klinisk kemi och Örjan, religionspsykolog och författare, samt dottern Gudrun, specialistläkare inom barnkardiologi.[2]

Häftad, 168 sidor, Diakonistyrelsens förlag 1945. Fint skick, men namnteckning på försättsblad och liten vattenskada.

98 kr