Berg, Lars-Eric & Cramér, Anna "Hjärnvägen till inlärning : rörelser som sätter hjärnan på spåret" HÄFTAD

Hjärnvägen till inlärning är en handfast handledning i hur man arbetar med kroppsrörelser i lärandesituationen. Samtidigt som vi skapar nya nervbanor för kommunikation mellan hjärnhalvorna släcker vi reflexer som tidigare hindrat inlärningen. Vi kan också sänka stressnivån. Boken riktar sig till föräldrar och lärare som praktiskt vill hjälpa barnen att förbättra sin inlärningsförmåga. Den innehåller ett lättbegripligt teoriavsnitt och en praktikdel där man får gott om exempel på övningar att använda till vardags.

Häftad, 112 sidor, Brain Books 2003. Fint skick.
ENDAST ETT EX!

48 kr