Alberoni, Francesco "Privat och offentligt" HÄFTAD

Om olika sidor i livet i det moderna västerländska samhället. Om laster och dygder i parförhållandet och kärleksrelationen. Om modern, yrkeskvinnan och den frånskilda kvinnan. Om individen och företaget, om ledarskap och framgång, solidaritet och makt. Om olika former av dolt våld: oljud och förtal, obsceniteter och otacksamhet. Om olikheter mellan Europa och USA och om tendenser i tiden: aidsrevolutionen, puritanismen och egoismen.

Häftad, 141 sidor, Korpen 1988. Fint skick.

48 kr