Norwood, Robin, "Kvinnor som älskar för mycket" HÄFTAD

Många kvinnor dras hela tiden in i olyckliga och destruktiva förhållanden med män. Sedan kämpar de för att få dessa dödsdömda förhållanden att fungera - genom att älska mannen ännu mer. Varför? Robin Norwood, Amerikansk psykoterapeut, beskriver det psykologiska mönster som gör att vissa kvinnor tvångsmässigt söker sig till - och envist håller fast vid - män som på olika sätt gör dem illa.

När förälskelsen betyder smärta, då älskar man för mycket. När ens samtal med nära vänner mest handlar om honom, hans problem, hans tankar, hans känslor – och nästan alla ens meningar börjar med ”han” …då älskar man för mycket. I de här olyckliga situationerna, när ens partner är olämplig, likgiltig eller otillgänglig och man ändå inte kan avstå från honom, tenderar många att vilja ha honom ännu mer, behöva honom ännu mer. Vårt älskande gör oss då till missbrukare. Och alla har vi ett behov av att förneka det som är för smärtsamt eller känns för hotfullt för oss. Förnekandet är ett naturligt medel för självförsvar, och det verkar automatiskt och oombett.

Häftad, 261 sidor, Prisma Magnum 1989 (Bild 1). Fint skick.

98 kr