Nordin, Eva "Skilsmässa - så går du vidare" KARTONNAGE

Eva Nordin, frilansjournalist som själv har erfarenhet av skilsmässa, diskuterar varför det sker så många skilsmässor idag. Hon tar bl.a. upp några av orsakerna till otrohet, hur det kan kännas för dem som blir bedragna och hur man kan bli sjuk av sorg och smärta. Hur även den som varit otrogen måste våga möta sina känslor.

Hon skriver om svårigheterna att klippa banden, varför en del stannar kvar i ett destruktivt förhållande och kanske till och med återvänder till det efter skilsmässan. Ett kapitel handlar om hur viktigt det också är hur man hanterar barnens sorg och smärta. Skilsmässa drabbar ju hela familjen.

Eva Nordin har både intervjuat människor som varit med om skilsmässa och experter som ger råd om hur man ska kunna komma vidare. Det är lätt hänt att man hamnar i en hjälplös offerroll som inte sällan leder till nedstämdhet och depression. Man måste också kunna se sin egen del i det som har hänt och inte hamna i försvar och lägga ansvaret utanför sig själv.

En form av terapi som ofta visat sig vara effektiv är kognitiv beteendeterapi där man lägger tonvikten på samspelet mellan individen och omgivningen, här och nu. Man lär sig bl.a. att syna sina tankefällor och att hindra sig själv i tid. Negativa tankar, ett dåligt självförtroende och en sviktande självkänsla kan lägga krokben för många möjligheter i livet. Det är också viktigt att lära sig att man inte kan ta ansvar för en annan vuxen människas liv, men man har ett stort ansvar för sitt eget. Det viktigaste är att bli vän med sig själv och med livet.
(Seelig)

Kartonnage, 184 sidor, ICA bokförlag 2005. Fint skick.
ENDAST ETT EX!

78 kr