Nilsson, Björn "Nära relationer" KARTONNAGE

Relationspsykologi är ett förhållandevis nytt forskningsområde som behandlar människors nära relationer. Människans nära relationer är hennes livsnerv och avgörande för identitet, självkänsla och välbefinnande.

Boken tar upp vänskap, förälskelse och kärlek, attraktion, svartsjuka, separation och ensamhet - allt ur ett socialpsykologiskt perspektiv. Dessutom beskrivs ett antal teoretiska synsätt på relationer. Vad är och innebär en nära relation? Hur kan en nära relation bevaras och utvecklas?

Om författarna
Björn Nilsson är lektor i socialpsykologi vid Högskolan i Skövde.

Kartonnage, 170 sidor, Natur och kultur 1995. Fint skick.
ENDAST ETT EX!

78 kr