McGraw, Dr Phil "Familjeliv" INBUNDEN

Att vara förälder är det viktigaste och största vi någonsin kommer att företa oss. Ändå hotas familjen i dag av en helt annan press än tidigare. Vi har för mycket omkring oss av egna krav och problem och blir inte tillräckligt indragna i våra barns liv, eller kör fast i vardagsstrider istället för att inrikta oss på familjens välbefinnande. Doktor Phil har i mer än tjugofem år arbetat med att hjälpa familjer med deras problem. I sin nya bok Familjeliv lägger han fram en väl underbyggd handlingsplan för att hjälpa föräldrar att se sina starka och svaga sidor. Han ger oss konkreta svar och en plan för hur vi ska kunna bli så positiva och effektiva som möjligt som föräldrar. Dr Phils sju verktyg för målinriktat föräldraskap tar upp det viktigaste, att vi måste satsa på att bli en framgångsrik förälder för att fostra samarbetsvilliga, kärleksfulla och duktiga barn. Här finns övningar, prov, utvärderingar, lösningar på specifika problem och exakta anvisningar för hur man genomför olika åtgärder. Exempel på frågor som tas upp är: hur du ska få stopp på dina barns vredesutbrott, hur du ska prata med dem om kamrattryck eller självaktning, hur du ska bibringa dem värderingar som integritet, ärlighet och respekt för andra.

Inbunden, 303 sidor, Prisma 2006. Fint skick.

88 kr