Lerner, Harriet G "Kvinnor och psykoterapi" KARTONNAGE

Kvinnopsykologi - Vrede - Depression - Självutplåning - Mor och dotter - Ambition - Yrke och framgång - Familjemönster.

Kvinnors identitetsutveckling skiljer sig delvis från mäns. Harriet Goldhor Lerner, en av USA:s främsta kvinnopsykologer och -psykoterapeuter, beskriver här kvinnors särskilda behov och problem och hur de kan förstås och behandlas med psykoterapi.
Boken, som numera blivit en klassiker, ger en bred kunskap om kvinnors villkor på föera olika nivåer: psykologiskt, socialt, kulturellt, historiskt och samhällsekonomiskt. Här finns såväl teorier som belysande fallbeskrivningar från Lerners egen praktik. Det är levande och lättläst för både lekmän och professionella."

Inbunden 272 sid., Natur och kultur 1992. Mycket fint skick/nyskick, men dedikation i ett ex.
ENDAST TRE EX!

68 kr