Lennéer-Axelson, Barbro, "Männens röster i kris och förändring" KARTONNAGE

Manskulturen är "behärskningens och tystnadens kultur". Männen själva talar sällan om känslor och samlevnad. I Männens röster berättar dock nära nittio män ingående och öppet om sina upplevelser och erfarenheter av kvinnor och faderskap, om jämställdhet ur ett manligt perspektiv, om samlevnadskonflikter och skilsmässor, om vänskap och ensamhet och – inte minst – om besvikelser och aggressivitet. Konflikten mellan manligt och kvinnligt språk går som en röd tråd genom hela boken.

Männens röster visar också hur mäns livskriser kan vara ett gyllene tillfälle till förändring och självkännedom. I boken skildras männens samlevnadskriser ur ett brett psykosocialt perspektiv.

Boken har sitt ursprung i verksamheten Kriscentrum för Män i Göteborg, den första professionella vårdverksamheten i Norden för män i skilsmässokris och män som misshandlar. Den har byggts upp av Åke Holmström och Jan Nilsson under ledning av Erik Brenner, Christina Gyllenhammar och Barbro Lennéer Axelson.

Barbro Lennéer Axelson är lärare och forskare i psykologi vid institutionen för Socialt Arbete, Göteborgs Universitet. Hon är också vice ordförande i RFSU och medarbetar regelbundet i boktidningen Ottar.

Kartonnage, 344 sidor, Natur ioch Kultur 1994. Fint skick. Det aktuella exemplarets omslag är rosarött samt i övrig identiskt med bilden.
ENDAST ETT EX!

68 kr