Kubelka, Susanna "Äntligen över fyrtio eller Världen tillhör den mogna kvinnan" KARTONNAGE

Ingen fara fylla fyrtio! Det skriver Susanna Kubelka i boken. Hon ger historiska återblickar och visar att den mogna kvinnan fram till senare delen av 1700-talet varit inte bara respekterad utan också beundrad och åtrådd. Hon vill bevisa att kvinnors rädsla att bli gamla är helt onödig. Efter allt tal om åldersångest, klimateriekriser och förlöjligande uppfattningar om äldre kvinnor gör Susanna Kubelka rent hus med gamla fördomar och pekar på mognare årgångars styrka och fördelar. Hennes roande och uppmuntrande angrepp på föråldrade föreställningar är en garanti för stimulerande lässtunder samtidigt som de visar vägen till en ny självmedvetenhet för kvinnor över fyrtio.

Kartonnage, 234 sidor, Forum 1984. Fint skick.


68 kr