Irigaray, Luce "Könsskillnadens etik och andra texter" HÄFTAD

Filosofen, lingvisten och psykoanalytikern Luce Irigaray är en av Frankrikes mest originella teoretiker. Könsskilladens etik och andra texter omfattar de viktigaste essäerna och artiklar ur författarens produktion under de senaste femton åren och utgör en utmärkt introduktion till hennes politiska och filosofiska tänkande.

Häftad, 221 sidor, Brutus Östlings bokf Symposion 1994. Fint skick, men namnad. ENDAST ETT EX!

98 kr