Högberg, Åke, "Det vilda i mannen" KARTONNAGE

Det vilda i mannen handlar om manlighetens rötter, om en vanlig mans inre värld, hans fantasier, drömmar och vardagsliv. Den är en redogörelse, delvis i sagoform, för en lång och mödosam färd, där Jonas, som mannen heter, frigör sig från symbiosen med sin mor och så småningom blir en självständig, mogen man och älskare.

Vi får följa Jonas under tre års psykoterapi, där tonvikten läggs vid hans drömmar och inre symbolvärld. Han får bearbeta sådant som normalt förknippas med manlighet: aggressiva utlevelser, ofta med sexuella inslag, rädsla för närhet till kvinnor och svårigheter att känna sig levande.

Berättelsen om Jonas' vandring i sin inre värld - och hur detta hjälper honom att finna sig själv och bli en hel människa, ger en djup inblick i och förståelse för mannen och vad det är som formar manligt beteende.

Åke Högberg är leg psykolog och leg psykoterapeut. Han är verksam som terapeut, främst symbolterapeut, han föreläser och leder mansgrupper. Vidare har han skrivit böcker, senast En liten bok om konsten att vara pappa (1995). Han har också skrivit om sagor, myter, symboler och andliga frågor.

Kartonnage, 235 sidor, NoK pocket 1992. Fint skick.

68 kr