Goldberg, Herb, "Mansrollens risker" ENDAST 1 EX!

En man måste vara stark, modig och framgångsrik, men får han vara bara människa och utveckla sin sanna personlighet? Herb Goldberg är professor i psykologi vid California State University där han bl a leder terapeutiska övningar i "skapande aggression". Här visar han vad "manssjukan" består i och vägar att befria sig från den.

Forum, 1976 Limbunden, mjuka pärmar, 242s. 350g. En del understrykningar i blyerts, i övrigt fint skick. ENDAST 1 EX!

78 kr