Fredelius, Ingrid et al, "Kvinnoidentitet" KARTONNAGE

Detta är en kvinnlig utvecklingshistoria som på bara sex år blivit ett standardverk. Den täcker kvinnans hela livscykel, från födelseögonblicket till sena ålderdomen skola, arbetsliv, relationer, sexualitet, moderskap, barn – allt det som formar en kvinnoidentitet.

Författarna presenterar en feministisk helhetssyn på kvinnorna som könsvarelser och samhällsmedlemmar – utifrån svenska förhållanden. De stöder sig på de kvinnopsykologiska teoribildningarna, som i sin tur utgår från kvinnan som norm. Här framträder en delvis ny bild av kvinnors identitetsutveckling, t ex i fråga om självbild, kroppsuppfattning och självkänsla. Också männens utveckling får nya dimensioner. Boken avslutas med en översikt över föregångare och nydanare inom kvinnopsykologin.

Ur Bibliotekstjänsts recension:

"I sin ambition att integrera de senaste 20 årens teoriansatser inom kvinnors psykologiska utveckling lyckas författarna bra. Boken ger en aktuell och angelägen sammanfattning. Språket är föredömligt klart och texten väl avvägd mot det omfångsrika materialet. Innehållet är överskådligt och lättläst även utan kunskaper i psykoanalytiska begrepp. Boken vänder sig till dem som är intresserade av området kvinnopsykologi och är även användbar i undervisningen i psykologi och psykoterapi."

Angelägen läsning för alla, såväl män som kvinnor. All grundutbildning i psykologi – kortkurser, studieförbund, högskolor, universitet – t ex poliser, präster, läkare.

Gunilla Fredelius är leg. psykolog och leg. psykoterapeut med lång erfarenhet av psykiatri och undervisning. Idag sektionschef, psykoterapeut och forskare vid Stockholms läns landstings Psykoterapiinstitut.

Patricia Klein Frithiof är leg. psykolog, leg. psykoterapeut och psykoanalytiker – en banbrytare inom kvinnopsykologin i Sverige. Hon har varit högskolelektor vid Karolinska Institutet samt förestått Institutet för kvinnopsykologi, nu är hon verksam psykoterapeut, konsult och handledare.

Ingrid Ursing är kvinnoläkare med psykosocial och psykosomatisk inriktning.

Kartonnage, 163 sid., Natur och kultur 1994. Nyskick.
ENDAST TVÅ EX!

68 kr