Fishel, Elizabeth "Männen i en kvinnas liv" KARTONNAGE

Den lockande, den mystiska, den annorlunda... Det är en roll som oftast spelas av kvinnogestalter i litteraturen. Men inte här. Här är mannen gåtan och det är den amerikanska journalisten Elizabeth Fishel - författare till den USA så uppmärksammade boken Sisters - som hjälper oss att med sin bok Männen i en kvinnas liv lära känna och förstå honom. Med hjälp inträngande intervjuer och av kända och okända kvinnors självbiografier definierar hon på ett överskådligt sätt de olika gestalter som män tar sig i en kvinnas liv: Fadern, Älskaren, Maken, Mentorn. Och under läsningens gång blir alla dessa män en spegling av vår egen uppsättning mansgestalter.

Kartonnage, 326 sidor, W&W 1986. Fint skick.

78 kr