Eliasson, Mona "Mäns Våld Mot Kvinnor en kunskapsöversikt om kvinnomisshandel och våldtäkt, dominans och kontroll" POCKET

Varför är våldet mot kvinnor ett så utbrett problem - Mäns våld mot kvinnor kan inte förklaras enbart utifrån ett individualperspektiv. Svaret måste också sökas i kvinnors och mäns olika ställning i samhället :

Män tillåts och förväntas dominera över kvinnor och kontrollera dem.
Män anses mer värda.
Män har större makt.

Utifrån moderna forskningsresultat ger den här boken kunskaper för bättre förståelse av kvinnomisshandel och våldtäkt, både på individ- och samhällsnivå. Mona Eliasson ger oss en bild av kvinnovåldets utseende, förekomst, orsaker och utveckling. Olika uppfattningar presenteras och utvärderas. Alkoholens roll, historiska och kulturella aspekter behandlas, liksom kvinnors självförsvar och följderna för barn till misshandlade mödrar. Samt inte minst samhällets ansvar och åtgärder.

Mona Eliasson är docent i psykologi. Hon är verksam som lärare och forskare vid Uppsala universitet vid psykologiska institutionen och Centrum för kvinnoforskning, vars chef hon var 198289. Hon har återkommande engagemang som kvinnoforskare och föreläsare vid ett flertal utländska universitet och publicerar sig regelbundet i internationella tidskrifter och handböcker.

Pocket, 284 sidor, Natur och kultur 2003. Namnteckning, annars fint skick.
ENDAST ETT EX!

58 kr