Crabb, Larry, "Närmare: relationer som helar och berör" INBUNDEN

Vem längtar inte efter nära och goda relationer och djupare gemenskap - inte minst med vänner och familj? Men varför är närhet så svårt och varför är vi så ofta rädda för den?
Larry Crabb ger här en vision om vad beröring, gemenskap och genuin närhet skulle kunna innebära - om vi bara vågade.
Han menar att genom att acceptera varandra som vi är och bekräfta det som är genuint gott i oss skulle vi kunna frigöra krafter som kan leda till djup förvandling och hela oss och våra relationer.
Crabb menar att vi inte ännu har drömt tillräckligt stora drömmar om vad vi skulle kunna betyda för varandra. Det kanske är på tiden att vi gör det. Det är dags för ett steg Närmare!

OBS, författaren har ett religiöst kristet perspektiv.

Inbunden med skyddsomslag, 250 sidor, Libris 1998. Fint skick.
ENDAST ETT EX!

78 kr