Corneau, Guy " Kärlekskriget - Eller Går Det Att Leva Tillsammans?" INBUNDEN

Det pågår ett kärlekskrig inom en mängd parförhållanden som handlar om att "vinna rätten att vara sig själv". Kriget bottnar till stor del i en sviktande självkänsla och bristande självaktning hos respektive partner och driver de båda till en kokpunkt, en farofylld kris.
Förvånansvärt ofta utkämpas striderna på grund av att mannen i barndomen hade en psykologiskt frånvarande pappa och en mamma som ingick ett "symboliskt äktenskap" med sin son. Kvinnan å sin sida försökte förtvivlat få bekräftelse från sin pappa och söker den sedan från sin partner - som i sin tur är rädd för den alltför kvävande kvinnan (modern!). Och så vidare.
Cirkeln är djävulsk, men går att bryta om båda är villiga att se problemens symboliska dimension, skriver den jungianske analytikern Guy Corneau. Krisen innebär en möjlighet till utveckling och uppbrott från förlegade, destruktiva mönster. Dessa kan överskridas och ersättas med nya som passar bättre i vår tid. Med hjälp av fallvinjetter och exempel från sagor och annan litteratur visar Guy Corneau hur detta kan gå till i praktiken. Genom medveten bearbetning går det att vinna ökad självkännedom och ökat oberoende och samtidigt leva i en djup och nära parrelation.

Boken har översatts till flera språk. Den har väckt stor uppmärksamhet genom sina nya och inspirerande tankegångar om parförhållandets möjligheter.
Boken riktar sig till alla som har, eller har haft, en kärleksrelation.

Inbunden, 289 sidor, Natur och kultur 2000. Fint skick.
ENDAST ETT EX!
78 kr

39 kr