Caplan, Paula J "Myten om kvinnors masochism" KARTONNAGE

Myten om kvinnors medfödda masochism är en av de mest seglivade fördomar som kvinnor har fåttt leva med. Även om mycket av den psykoanalytiska teorin har omprövats på senare år, så har just den här delen av Sigmnund Freuds teorier understrukits av experter - som hittills oftast varit män - i deras försök att förklara varför t ex kvinnor stannar kvar hos män som misshandlar dem, varför de finner sig i sämre arbetsvillkor och varför just mödrar så villigt tar på sig skulden för barnens misslyckanden, varför kvinnor så ofta har "dåligt samvete". Den kanadensiska psykologen Paula Caplands bok är en initierad och lättillgänglig redovisning av denna myt i alla dess förklädnader.

Kartonnage, 269 sidor, W&W 1987. Fint skick.

78 kr