Böhm, Tomas "Efter förälskelsen - om kärleksrelationen" KARTONNAGE

Vad händer efter förälskelsen?
Ofta upplever människor att de glider ifrån
varandra när den första heta passionen falnat.
Man känner inte längre igen varandra i den förändring
som tycks ske efter kärleksrelationens första tid. Ingenting verkar möjligt att tala om; allt verkar bortom det pratbara. Hur gick det med önskan att leva tillsammans livet ut och vart tog lågan vägen? Har den slocknat i den instängda vardaglighetens syrebrist?

Efter förälskelsen är skriven för vanliga människor, för alla oss som har levt eller tänker leva i en kärleksrelation. Tanken är att den ska ha en praktisk brukskaraktär och tjäna som upprivande diskussionsunderlag.
Den följer med många exempel de äventyr som kantar vägen efter den första passionerade förälskelsen.
Utmaningen är att fördjupa förhållandet,
våga leva i nuet och ha förmåga till närhet.
Går det?

Kartonnage, 149 sidor, Natur och kultur 1984. Namnteckning på försättsblad, annars fint läst skick.
ENDAST ETT EX!

68 kr