Ambjörnsson, Ronny "Mansmyter : James Bond, Don Juan, Tarzan och andra grabbar" KARTONNAGE

"Ämnet för den här boken är mannen, sådan denne presenteras i en rad berättelser om Faust, Don Juan, Robinson, Frankenstein, Dracula, Sherlock Holmes, Tarzan, James Bond. Det finns ingen kvinnlig Faust, Don Juan, Robinson, Tarzan eller någon av de andra figurerna. Kanske gör det det i verkligheten, men inte i mytens värld. Och det är om myter vi här skall resonera." Så skriver Ronny Ambjörnsson i inledningen till sin bok om några av de gestalter ur den europeiska litteraturen som blivit mytiska och format våra föreställ­ningar om mannen och manliga egenskaper. Eller har kanske myterna format och förstärkt vissa egenskaper hos mannen och undertryckt andra?

Mannen har varit osynlig i historien, påstår Ronny Ambjörnsson helt frankt i denna bok. Vi har helt enkelt inte sett mannen för bara män. Ändå har föreställningen om honom funnits och tagit gestalt, inte minst i figurer inom populärkonsten. Det är några sådana figurer som presenteras i denna bok, självupptagna och odrägliga, ensamvargar och övermänniskor. Men vi upptäcker hos dem drag som vi känner igen hos oss själva.

Kartonnage UTAN skyddsomslag, 184 sidor, Ordfront 1999. Fint skick.

78 kr