Zukav, Gary, "Själens boning" INBUNDEN

Det här är en bok om själen, den inre rymden. När vi blir medvetna om själen vidgas våra sinnen, vi tänker klarare och förstår att det finns något större, en vision bortom den egna personligheten.

"Själens boning" är en kärleksfull vägledning i konsten att möta livet och att våga lita på sin intuition. Gary Zukav menar att vi befinner oss i en tid av förändring, en förändring som ska leda till en ny tidsålder, "a new age". Var och en av oss dras nu på det ena eller andra sättet mot något som är större än oss själva. Det är en växande kraft som i ett större perspektiv utgör nästa steg i vår resa genom evolutionen. Inom oss bär vi på en längtan efter att få röra vid denna kraft, att få kasta av oss det som hindrar vår kontakt med den.

Gary Zukav vill hjälpa läsaren att ta sig igenom denna förändring och erbjuder i denna bok ett fönster genom vilket man kan se vägen. Det är inte den enda vägen, men det är en väg som leder till visdomen och till hjärtat.

Oprah Winfrey rekommenderade boken i ett av sina program i amerikansk tv och sedan dess har intresset för boken ökat även i Sverige.

Gary Zukav är utbildad vid Harvard. Han är kanske mest känd för boken De dansande Wu Li-mästarna, som skildrar den nya fysiken på ett språk som var och en kan förstå. Han är en av de vitalaste intellektuella forskarna inom new age-rörelsen.

Inbunden, 212 sidor, Legenda 1999. Namnteckning på försättsblad.

78 kr