Ryce, Michael, "Varför händer detta mig... igen?! - och vad du ska göra åt det" INBUNDEN

Hamnar du gång på gång i samma typ av konflikter? Har du försökt att förändra andra människor, utan att lyckas? Har du haft tankar som: Varför händer detta mig igen?! Varför gör de såhär mot mig igen?! Varför kan inte livet bara samarbeta med mig?!I denna bok ger Michael Ryce oss kraftfulla, praktiska verktyg för att förändra de mönster som ligger bakom tankar och beteenden av detta slag. Metoden går ut på att vi ska lära oss att ta fullt ansvar för våra liv för våra tankar, våra känslor och vårat sätt att tolka världen. Utgångspunkten är insikten om följande:

Syftet med livet är att det ska hela oss och bringa oss glädje

Vi är själva med och skapar den smärta och förvirring som vi upplever

Att tänka och se sig själv som ett offer är självdestruktivt

Förlåtelse är den enda varaktiga lösningen

Förlåtelse handlar inte om andra, utan är en inre läkningsprocess som går ut på att ändra vår egen uppfattning om verkligheten

Michael Ryce har en bred bakgrund inom naturvetenskap och teologi och har doktorsgrader i naturopatisk medicin och holistisk filosofi. Under de senaste trettiofem åren har en halv miljon människor tagit del av de praktiska verktyg för personlig utveckling som han har utvecklat. Många av dem som har följt hans metod berättar om hur de lyckas förbättra både sina relationer, sin hälsa och sin ekonomi. Deras energi och kreativitet förstärks och deras mentala funktioner och känslomässiga stabilitet blir bättre. Michael har som mål att dessa effektiva verktyg ska bli tillgängliga för alla. Som ett led däri tar han aldrig betalt för sina workshops.

Inbunden, 220 sid, Ica bokförlag 2008. Nyskick.

ENDAST ETT EX!

78 kr