Gawain, Shakti, "Lita på din intuition" KARTONNAGE

Alla föds vi med intuition men de flesta lär sig att bortförklara och ignorera den. Shakti Gawain visar oss hur vi kan bli mer medvetna om våra intuitiva impulser och känslan i magen.

Alla har någon gång haft en känsla av att helt enkelt bara "veta" om något är rätt eller fel, en känsla av visshet. Ibland lyssnar vi till den här vissheten men för det mesta bryr vi oss inte om den. Shakti Gawain förklara hur man kan bli mer medveten om den här inre rösten och hur vi kan använda den för att fatta rätt beslut och låta intuitionen leda oss i en viss riktning.

Genom enkla övningar får vi hjälp att steg för steg utveckla vår intuitiva förmåga. Vi får lära oss skilja på intuitiv känslighet och emotioner och att särskilja vår intuitiva röst från de många andra röster vi har inom oss.

I boken finns dessutom avsnitt om hur vi kan tolka intuitiva meddelande, intuitionens roll när det gäller vår hälsa, kreativitet, karriär och jobb och välbefinnande. Teknikerna är lätta att följa och är välbehövliga påminnelser för att bli medveten om vad som pågår inombords här och nu. Och varje tillfälle att kunna finna vårt inre lugn i dessa tider är värt sin vikt i guld.

Kartonnage, 156 sid., Energica 2001. Fint skick.

ENDAST ETT EX!

68 kr