Eneroth, Bo "Att ta pulsen på sitt kaos : handbok i intuitiv beslutsfattande" HÄFTAD

Hur fattar man beslut utifrån ett kaos av information - på jobbet, i vardagen, i förhållande till andra ? Bo Eneroth ger nya infallsvinklar på frågans ständiga aktualitet. Nyckelordet är intuition. Med hjälp av den kan vi undvika den största fällan : att beslut tvingas fram med hjälp av logiskt tänkande och under stress.

Det här är ingen traditionell handbok med råd och tips, men den som vill kan stimulera sitt intuitiva tänkande i beslutsfattandet genom en metod som går ut på att fylla i mandalor ( cirklar ) med egna ord och färger, varpå man får hjälp att tolka och anknyta bilderna till sitt eget liv. Genom sin visdom inspirerar boken till eftertanke och självkännedom. Den ger oss verktyg att få ett sammanhang i det kaos som vi lever i.

Häftad, 200 sidor, Natur och kultur 1997. Fint skick, men understrykningar i blyerts.
ENDAST ETT EX!

68 kr