Britten, Rhonda, "Leva utan rädsla" INBUNDEN

Leva utan rädsla är en bok för alla som vill leva i nuet i stället för att ta ut bekymmer i förskott och oroa sig för vad som ska hända. I grund och botten handlar rädsla om en känsla av att man inte duger som man är. I Leva utan rädsla beskriver Britten hur denna rädsla kan ta sig uttryck i ett inlärt, destruktivt tankemönster som både styr hur vi ser på oss själva, på omvärlden och hur vi agerar. Exempel på detta kan vara förväntningar, undanflykter och att man tar på sig en offerroll; kort sagt ett pessimistiskt och hämmande förhållningssätt till oss själva och livet.

Rhonda Britten menar att man först måste bli medveten om vad som styr och utlöser den egna rädslan, för att sedan aktivt kunna arbeta med att övervinna den. Det handlar om att omvandla negativa tanke- och beteendemönster till en positiv, konstruktiv kraft.

Utifrån denna princip har hon utvecklat programmet Leva utan rädsla. Det innehåller inspirerande, enkla övningar där man ska identifiera sin rädsla, skaffa sig positiva förebilder och mentorer samt träna sig i att fatta medvetna beslut och handla i enlighet med dem. Steg för steg lär man sig att fokusera på att förverkliga sina drömmar och glädjas över sina framsteg.

Inbunden med skyddsomslag, 344 sid., Forum 2003. Nyskick.

78 kr