Wilson Schaef, Anne, "En bok för kvinnor som har för mycket att göra" KARTONNAGE

Många kvinnor går genom livet med ständig stress och känslor av otillräcklighet. 'En bok om kvinnor som har för mycket att göra' riktar sig till alla oss som alltför ofta är upptagna av att vara andra till lags och sällan tar oss tid att lyssna till våra egna behov och önskningar.

Med humor, klokhet och insikt lotsar oss Anne Wilson Shaef genom tillvaron. Var dag på året har sin gen tänkvärda text, sitt eget tema - alla baserade på citat hämtade från kvinnor runt hela världen, kända och okända. Texterna kan vara utmanande och uppfordrande eller tröstande och lugnande. Meningen är att ge välbehövligt stöd, inspirera och skapa möjlighet till positiv förändring.

Läs en sida om dagen, och låt boken skapa en stunds andrum i vardagen.

Kartonnage, 399 sid., Forum 1999. Fint skick.

78 kr