Tyrer, Peter "Stressa lagom" POCKET

De flesta människor har upplevt stress inför påfrestningar av olika slag. Men vad är stress och hur påverkas var sinnesstämning och vår kropp av den? Reaktionerna är mycket individuella och direkt kopplade till vår personlighet. Och det farliga är inte normal stress — den kan även ha positiva effekter - utan den som får oss att gå omkring med nerverna utanpå kroppen.

Pocket, 159 sidor, Forum 1983. Fint skick. ENDAST ETT EX!

48 kr