Maslach, Kristina, "Utbränd - en bok om omsorgens pris" KARTONNAGE

Socialsekreteraren...sjuksköterskan...läraren...polisen...psykologen...De har alla människovårdande yrken och har valt dem för att de tycker om att ha med människor att göra. Men det kostar på att "taga vara på sin broder", engagemang har sitt känslomässiga pris. Utbränning har man börjat kalla symptom och signaler på sådana psykiska yrkesskador som drabbar den som arbetar intensivt med människor - huvudvärk, magknip, sömnsvårigheter, aggressivitet, likgiltighet, avståndstagande.

Den här boken ger inte bara en god beskrivning av utbränningsprocessens uppkomst och förlopp, den pekar framför allt på en rad möjligheter att förebygga och lösa problemen.

Översättning Philippa Wiking

I boken ingår en studieplan utarbetad av utbildningskonsult Åsa Teorell Assarson i samråd med utbildningskonsult Monica Wedar, som även skrivit förordet.

Christina Maslach, professor vid University of California-Berkeley, är en ledande amerikansk auktoritet när det gäller utbränning.

Kartonnage, 211 sidor, Natur och kultur 1985. Fint skick, endast 3 ex!

68 kr