Maslach, Christina & Leiter, Michael P. "Sanningen om utbrändhet. Hur jobbet förorsakar personlig stress och vad man kan göra åt det" HÄFTAD

Christina Maslachs förra bok, Utbränd, handlade om utbrändhet i vård- och serviceyrken, där fenomenet länge varit ett allvarligt problem. Idag är det ett växande problem inom allt fler andra yrken. Orsakerna till detta är dagens kärvare ekonomiska klimat med företagsnedskärningar, omorganisationer och krav på ökad effektivitet. Upplevelser av utbrändhet är så vanliga i arbetslivet idag att man närmast kan tala om en epidemi. Anställda på alla nivåer, tjänstemän såväl som kollektivanställda, känner sig sönderstressade, osäkra, missförstådda, underskattade och alienerade på sina arbetsplatser. Vad kan man då göra för att motverka detta? I denna annorlunda och viktiga bok avslöjas den vanliga myten att det är den anställde som lider av utbrändhet som själv är orsaken till sin trötthet, ilska och frustration. I Sanningen om utbrändhet visas tydligt att ansvaret oftast ligger i själva organisationen. Utbrändhet är ett symtom på betydande brister i organisationens sätt att fungera och säger mer om arbetsplatsen än om de anställda. Boken vänder sig såväl till anställda som till chefer och företagsledare och visar hur man kan beskriva, förutsäga och avhjälpa problemet med utbrändhet. Här presenteras olika förslag till strategier för kampen mot företagens underliggande problem som ju ofta är den verkliga orsaken till utbrändhet. De organisationsförändringar som behövs kommer inte bara att avhjälpa det här problemet utan också att medföra ökad lönsamhet. Det är ju endast engagerade och hängivna anställda som fungerar bra och är produktiva på lång sikt. Christina Maslach är professor i psykologi vid University of California, Berkeley. Hon har konstruerat det mycket använda psykologiska testet The Maslach Burnout Inventory. 1985 kom hennes bok Utbränd: en bok om omsorgens pris (Natur och Kultur). Michael P Leiter är dekanus vid fakulteten för teoretisk och tillämpad vetenskap och professor i psykologi vid Acadia University, Nova Scotia, Kanada. Båda författarna är ledande namn inom forskningen kring utbrändhet.

Kartonnage, 234 sidor, Natur och kultur 2001. Fint skick.

68 kr